You are currently viewing Үйлдвэрийн хяналтын камерийн нэгдсэн систем 2018-2021

Үйлдвэрийн хяналтын камерийн нэгдсэн систем 2018-2021

Эрдэнэт үйлдвэрийг хянах, аюулгүй байдлыг сайжруулах, үйлдвэрийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс үйлдвэрийн орчинд 1200 ширхэг хяналтын камер суурилуулсан.

Хариулт үлдээнэ үү