You are currently viewing ВИП резиденс

ВИП резиденс

Гэрийн автоматжуулалт, галын дохиолол, хяналтын камер, нэвтрэх систем, нэгдсэн сүлжээ 2021

Бид Crestron, INTERRA компаниас Монголд урьд өмнө байгаагүй хамгийн иж бүрэн, бүрэн захиалгат гэрийн автоматжуулалтын систем, цахилгаан эрчим хүч, галын дохиолол, нэвтрэх хяналтын системийг өндөр стандартын дагуу суурилууллаа.

Хариулт үлдээх