You are currently viewing Шангри-ла зочид буудал Улаанбаатар

Шангри-ла зочид буудал Улаанбаатар

Худалдааны төвийн хяналтыг болон зогсоолын систем

Өндөр зэрэглэлийн худалдааны төвийн найдвартай ажиллагааны хяналтын камерийн систем болон зогсоолын системийг суурилуулж найдвар байдлыг хангаж ажиллаа.

Хариулт үлдээх