You are currently viewing Тод петролиум

Тод петролиум

Монголын шилдэг 5 дизель түгээх агуулахын хяналтын камерийн систем 2021

Агуулахын хяналт, аюулгүй сайжруулах, үйлдвэрийн үр ашгийг дээшлүүлэх, үйлдвэрийн орчныг сайжруулж, ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс дэвшилтэт хяналтын камерийн систем болон дулаан хэмжигч камерийн системийг нийлүүлж суурилуулсан.

Хариулт үлдээх