You are currently viewing Шуурхай удирдлагын төв

Шуурхай удирдлагын төв

Нэгдсэн хяналт, дуудлага удирдлагын төв 2019

Бид Улаанбаатар хотын төвд хяналтын камер, Дугаар таних системийн дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж, суурилуулж, нэгдсэн сүлжээг амжилттай хийж, орон нутгийн дуудлагыг шуурхай хүлээн авч, зохих арга хэмжээг авах боломжтой болгож, найдвартай ажиллагааны тоног төхөөрөмжийг суурилууллаа.

Хариулт үлдээх