You are currently viewing Өмнөговь аймгийн хяналтын систем

Өмнөговь аймгийн хяналтын систем

Нэгдсэн удирдлагын төв 2020 Бид Өмнөговь аймгийн дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжийг амжилттай нийлүүлж, суурилуулж, хяналтын систем, дугаар таних системийг Dahua Tech тоног төхөөрөмжийн нэгдсэн сүлжээнд суурилууллаа.

Хариулт үлдээнэ үү