You are currently viewing Interra брендийн гэрийн бүрэн автоматжуулалт

Interra брендийн гэрийн бүрэн автоматжуулалт

Зочид буудлын тав тухтай, тансаг орчинг танай гэрт бүрдүүлнэ.

Интерра нь Турк улсын автоматжуулалтын бренд бөгөөд ухаалаг хаус болон барилгын автоматжуулалтын KNX стандарт протоколын дагуу бүтээгдэхүүнүүдээ үйлдвэрлэж хөгжүүлж байна. Таны хэрэгцээнд юу шаардлагатай тэр бүгдийн шийдэл, бүтээгдэхүүн байгаа бөгөөд түүн дээр нэмээд хулгайн дохиолол, хяналтын камер, нэвтрэх систем, ус алдалтын мэдрүүр, аюул гарсан дохиолдолд цахилгаан таслах зэрэг автомат үйлдлүүдтэй.

Интерра touch panel нь гэрийн тав тухыг хангах цогц удирдлага бөгөөд цагийн хуваарийн дагуу автоматаар ажиллах, орчин тойрны хяналтын камерийг хянах зэрэг цогц удирдлагын дэлгэц юм.

Интерра KNX холболтын топологи

Манай байгууллага чанарын өндөр түвшинд танай гэрийн автоматжуулалтын шийдэл гаргаж, суурилуулалт, тохиргоо хийж өгөх бөгөөд сэтгэл ханамжийн баталгаа олгож байна.

Хариулт үлдээх