Ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах

Үйлдвэрлэлийн ослоос сэргийлэхийн тулд бизнесүүд олон арга хэмжээ авдаг ч хамгийн том эрсдлүүдийн нэг хэвээр байсаар байна. Мөн энэ төрлийн ослууд нь бизнес эрхлэгчдэд асар их гарз хохирлыг авчирдаг. Хяналтын…

Continue ReadingАжилчдын аюулгүй байдлыг хангах

Хяналтын камерын салбар дахь Ковид-19 цар тахлын нөлөө

Ковид-19 цар тахал нь үйлдвэрлэгчдийн бизнесийн ажиллах зарчимд эрс өөрчлөлт хийж, ялангуяа бизнесүүд гадаад хүчин зүйлд хэт найдахгүй, уян хатан байх шаардлагатай тулгарсан. Хяналтын камерын салбар нь Хятадын түүхий эд…

Continue ReadingХяналтын камерын салбар дахь Ковид-19 цар тахлын нөлөө

2021-2025 оны видео тандалтын салбарын зах зээлийн урьдчилсан таамаг

Хяналтын камерын салбарын нөлөөлөх ирээдүйн хүчин зүйлсийг харгалзан үзэн илүү нарийвчлалтай анализ хийсэн тайланг доор товчлон хүргэж байна. Уг салбарын бүтэц болон хэмжээнд үнэлгээ хийж, бүтээгдэхүүн, борлуулалтын хэмжээг салбар болон…

Continue Reading2021-2025 оны видео тандалтын салбарын зах зээлийн урьдчилсан таамаг

Үйлдвэрлэл дэх хяналтын камерын давуу талууд

Үйлдвэрлэл явуулахад учирч болзошгүй эрсдлээс сэргийлэхийн тулд эрүүл ахуй болон аюулгүй байдлын зааварчилгаа хэрэгтэй байдаг. Үйлдвэрийн барилгад машиний зогсоол, орох гарах хаалга, оффисын хэсгүүд, хүргэлт, илгээлт болон үйлдвэрлэлийн хэсгүүд гэх…

Continue ReadingҮйлдвэрлэл дэх хяналтын камерын давуу талууд

Метадата гэж юу вэ?

Метадата гэдэг нь "өгөдлүүдийг тайлбарласан дата" буюу өгөгдлийг тодорхойлсон өгөгдөл гэж ойлгож болно. Метадатаг олон төрлийн зорилгоор ашигладаг. Хэрэглэгчдэд хэрэгтэй мэдээллийг олоход туслахаас гадна мэдээллийн эх сурвалжийг тодорхойлоход тусладаг. Deep…

Continue ReadingМетадата гэж юу вэ?