Барилгын болон гэрийн автоматжуулалт

 • Smart Home system
 • Home Automation system
 • Smart Building system
 • Building Automation system

Ажилбар:

 • Хялбар хандалт
 • Бүгд нэг дор
 • Эрчим хүчэнд хэмнэлттэй
 • Илүү хялбар

Ажлын дараалал:

 • Шийдэл боловсруулан түүнд уялдсан зураг боловсруулах
 • Шийдэлд тохирсон бүтээгдэхүүн санал болгох
 • Үнийн санал болон гэрээ •Системүүдийг суурилуулах
 • Нэгтгэж тохиргоо хийх
 • Тестлэх
 • Коммист хүлээлгэж өгөх