Зөвлөх үйлчилгээ

Ажилбар:

Манай зөвлөх инженерүүд нь компани болон үйлдвэрүүдэд төслийн зураг, ажлын гүйцэтгэл, техникийн засвар үйлчилгээ мөн инженерчлэлтэй холбоотой ажил үйлчилгээнд зөвлөх үйлчилгээг санал болгодог