АЖЛЫН БАЙР

ТА ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРНААС ӨӨРТ ТОХИРОХЫГ СОНГОН БИДЭНД ЦАХИМ ХҮСЭЛТЭЭ АНКЕТЫН ХАМТ ИЛГЭЭГЭЭРЭЙ. ТАНЫГ НАЙРСАГ ЭРЧ ХҮЧТЭЙ ХАМТ ОЛОН ӨРСӨЛДӨХҮЙЦ ЦАЛИН ХҮЛЭЭЖ БАЙНА.

  1. Жолооч-1

  2.  Суурилуулалтын инженер-2