Компаний тухай

АЛСЫН ХАРАА

Бид бүх төрлийн компаниудад үнэ цэнийг бий болгох бизнесийн шийдлүүдийг санал болгож технологийн салбарт өндөр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч байхыг эрмэлздэг

Байгуулагдсан:

 2018 онд үүсгэн байгуулагдсан

Үйл ажиллагааны чиглэл

БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Бид Ирээдүйд бэлэн, Инновацийг үнэлж, Мэргэжлийн үйчилгээг хүргэж байна.

НИЙТ АЖИЛЧИД

0

АЖИЛТНЫ ТУРШЛАГА /ЖИЛЭЭР/

0

ИНЖЕНЕРҮҮД

0

МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕРҮҮД

0

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Хэрэглэгч төвтэй, үр дүнд чиглэсэн, өндөр хариуцлагатай, удирдах өндөр ур чадварт бидний үнэ цэнэ оршиж байна.