Цогц аюулгүй байдалын систем

Ажилбар:

 • ССТВ болон Видео аналитик
 • Периметрийн аюулгүй байдлын систем
 • Галын дохиоллын систем
 • Зарлан мэдээлэх систем
 • Нэвтрэх систем
 • Ухаалаг зогсоолын систем

Ажлын дараалал :

 • Шийдэл боловсруулан түүнд уялдсан зураг боловсруулах
 • Шийдэлд тохирсон бүтээгдэхүүн санал болгох
 • Үнийн санал болон гэрээ
 • Системүүдийг суурилуулах
 • Нэгтгэж тохиргоо хийх
 • Тестлэх
 • Коммист хүлээлгэж өгөх